Categorieën
Initiatieven Media

Historische samenwerkingsverbanden: Interview Historici.nl

Nederlandse historici zijn georganiseerd in vele verschillende verenigingen, stichtingen en genootschappen. Samenwerking tussen de leden bevorderen, kennis verspreiden buiten de historische wereld, de zichtbaarheid van het specialisme vergroten: zoveel verenigingen, zoveel ambities. We besteden in deze reeks Historici.nl aandacht aan de historische verbanden die Nederland rijk is. Deze week vragen we aandacht voor Jonge Historici Schrijven Geschiedenis, vanaf 1 mei 2014 Jonge Historici geheten.

Scriptiebak

Jonge Historici Schrijven Geschiedenis (JHSG) werd in 2011 opgericht door een groep geschiedenisstudenten van de Universiteit van Amsterdam. Zij konden het niet langer aanzien dat studenten aan de verschillende geschiedenisopleidingen grote hoeveelheden woorden op papier zetten maar dat hun scripties en papers nauwelijks buiten hun kring van begeleiders en familieleden werden gelezen. Er kwam een website waarop de producten van jonge historici, geredigeerd door een professionele redactie en voorzien van een mooie vormgeving, werden gepubliceerd. Ongeveer tachtig scripties zijn tot nu beschikbaar gemaakt .

Breed podium

Missie geslaagd, zou je denken. Maar de jonge historici zijn ambitieuzer, vertelt voorzitter Liang de Beer (25). “Het oorspronkelijke doel van onze stichting was om jonge historici een online podium te geven voor scripties en papers. Bij betrokken historici ontstond al snel de behoefte om evenementen met een wetenschappelijk karakter te organiseren waarbij ook het sociale aspect een belangrijke rol speelt. Landelijke bijeenkomsten zoals ‘De Nacht van de Geschiedenis’ (Crea, 2012) en ‘De Nacht is Jong’ (Rode Hoed, 2013) kwamen tot stand door samenwerking van jonge historici uit het hele land en werden mogelijk gemaakt door bijdragen van verschillende universiteiten. Daarnaast sluiten de jonge historici ook regelmatig aan bij bestaande evenementen. Zo maakten zij programma-onderdelen voor De Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum (2012 en 2013) en organiseerden zij de jonghistorische collegetour ‘Kamervragen’ in de Eerste Kamer tijdens het Grondwetfestival (2014).

Dagelijkse gang

De stichting Jonge Historici draait geheel op vrijwilligers. Naast een dagelijks bestuur, zijn circa 30 jonge geschiedkundigen actief in de organisatie. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris die naast de gangbare taken voor deze functies ook taken als communicatie en recensiewerk op zich nemen. De Beer: “Als bestuur is het onze missie om jonghistorisch talent in de schijnwerpers te zetten. Daarnaast is het niet onbelangrijk dat wijzelf, bestuur en vrijwilligers, werkervaring opdoen. In deze tijd is het voor net afgestudeerde historici heel moeilijk om aan de slag te komen. Omdat je een beter cv opbouwt bij Jonge Historici is het in deze tijden van crisis niet moeilijk vrijwilligers te vinden die evenementen organiseren, scripties redigeren of aan een blog willen bijdragen.” Hoe blijft een dergelijke vrijwilligersorganisatie overeind? De Beer: “Onze lopende kosten financieren we vooral vanuit onze kleine donateursbasis. Evenementen en andere projecten worden op projectbasis gefinancierd door bijvoorbeeld de universiteiten, maar ook bedrijven en onafhankelijke fondsen dragen bij.”

Geografie

Jonge Historici is er voor geschiedenisstudenten, afgestudeerden en promovendi van alle geschiedenisopleidingen in Nederland. Scripties uit Groningen en Nijmegen vinden hun weg wel naar de website maar binnen de dagelijkse organisatie zijn voornamelijk Randstedelingen actief. “Jonge Historici werd opgericht in Amsterdam; de bekendheid onder studenten en promovendi is daar groot. De huidige bestuursleden komen alle drie uit Leiden waardoor ook het Leidse historici-netwerk de organisatie binnenkomt”, aldus De Beer, “We proberen in onze werving geschiedenisstudenten uit allerlei steden aan te trekken. Op het moment is eigenlijk alleen Groningen niet gerepresenteerd.”

Uitbreidingsplannen

Ideeën voor nieuwe initiatieven zijn er genoeg. Zo is Jonge Historici dit jaar begonnen met de ‘Academie’: een wetenschappelijk colloquium georganiseerd door een jonge historicus. Dit jaar leidt Thijs Bogers (VU) een seminar over Quentin Skinner. De Beer is zelf bezig met het oprichten van een jonghistorische sprekersacademie. Mensen die op zoek zijn naar een spreker, dagvoorzitter of opiniemaker kunnen voortaan de kortste weg naar de website nemen. “De selectie gebeurt op basis van bewezen diensten bij onze evenementen en organisatie.” Als laatste wordt dit jaar Uitgeverij Jonge Historici opnieuw gelanceerd. Er is een nieuwe redactie aangetreden die vanaf mei weer op volle sterkte draait en ook een nieuw concept heeft geïntroduceerd: Longreads. Studenten die hun scriptie willen publiceren worden uitgenodigd om ook een leesbaar online stuk van 2000 à 3000 woorden te schrijven.

Meer informatie is te vinden op jongehistorici.nl

Dit interview verscheen eerder op Historici.nl.